همان‌طور که در اخبار قبلی گزارش شد، شورای نگهبان، طرح بانکداری را به دلیل برخی ابهامات از جمله «نبود تعریف قانونی برای رمزارزها و رمزپول‌ها» به مجلس برگردانده بود. حال، گزارش شده که نمایندگان مجلس این طرح را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کرد‌ه‌اند.
بر اساس گزارش‌هایی که از صحن علنی مجلس در روز گذشته منتشر شده، نمایندگان تعریف رمزپول را در این طرح گنجانده‌اند. بر این اساس، «رمزپول نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر یک پایگاه داده اشتراکی و غیرمتمرکز موجودیت می‌یابد. رمزپول به ‌واسطه پذیرش کلیه اعضای پایگاه داده موردنظر اعتبار می‌یابد و دامنه اعتبار آن هم محدود به اعضای همان پایگاه داده است.»
در بخش وظایف و اختیارات هم، تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط، تنظیم‌گری فناور‌های نوین مالی (فین‌تک‌) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت، انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (CBDC)، دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات، ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزپول‌های مجاز، به بانک‌ مرکزی سپرده شده است.
البته تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم‌ جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول و رمزارز بر عهده هیئت‌عالی بانک‌ مرکزی است.