بر اساس آخرین گزارش سیرکل، حدود ۶۵درصد از کل ذخایر یو‌اس‌دی کوین به‌شکل اسناد خزانه‌داری ایالات متحده نگهداری می‌شود. طبق این گزارش، سیرکل تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ (۹ آذر) برای ۴۳.۲۳میلیارد دلار یو‌اس‌دی کوین در گردش خود، ۴۳.۴میلیارد دلار ذخیره داشته است. از کل این ذخایر، ۱۲.۹۷میلیارد دلار در صندوق ذخیره سیرکل، ۱۹.۴۱میلیارد دلار به‌شکل اسناد خزانه‌داری و ۱۱.۱۵میلیارد دلار نیز به‌صورت پول نقد در مؤسسات مالی تحت نظارت ایالات متحده نگهداری می‌شوند.