جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سنگاپور، قانونی را در راستای تشدید مقررات برای ارائه دهندگان خدمات رمزارزی به تصویب میرساند

اشتراک گذاری مطلب:

لینک کوتاه مطلب:

  • صفحه اصلی
  • اخبار
  • سنگاپور، قانونی را در راستای تشدید مقررات برای ارائه دهندگان خدمات رمزارزی به تصویب میرساند
screenshot www.bnnbloomberg.ca 2022.04.05 11 15 59 - سنگاپور، قانونی را در راستای تشدید مقررات برای ارائه دهندگان خدمات رمزارزی به تصویب میرساند

سنگاپور قانونی را به تصویب رسانده است که مقررات را برای ارائه دهندگان رمزارز سخت می کند. این کشور در راستای پذیرش غیر قطعی صنعت رمزارزها دست به چنین اقدامی میزند.

این لایحه قانونی جدید ، ارائه دهندگان خدمات دارایی های دیجیتال در این دولت‌شهر که تنها در خارج از کشور کار می کنند، را ملزم می کند که مجوز بگیرند. در حال حاضر، چنین شرکت هایی در راستای قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم مجوز نگرفته اند. این قانون روز سه شنبه در مجلس سنگاپور  تصویب شد.

این لایحه قانونی درحالی به تصویب رسید که پیش از آن ، نهاد قانون گذاری مالی کشور دست به اقدامی زد که شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز را از تبلیغ خدمات خود به مردم منع می کند و رویکرد محتاطانه این کشور مورد تایید قرار می دهد.

سنگاپور ، دولت شهری است که از فناوری‌های ارزهای دیجیتال استقبال می‌کند و چارچوبی را برای قانون مند کردن این صنعت راه‌اندازی کرده است. این درحالیست که کشورهایی از قبیل چین ممنوعیت‌ مطلق این صنعت را  انتخاب می کنند. از سوی دیگر، این کشور به دنبال اقداماتی است که با از بین رفتن سرمایه شهروندان خود در این صنعت مقابله کند.