نوبوئاکی کوبایاشی، متولی بازپرداخت وجوه مشتریان صرافی ورشکسته مت گاکس (Mt.Gox)، اعلام کرده است مهلت نهایی ثبت‌نام طلبکاران این صرافی برای بازپرداخت وجوه‌شان از ۱۰ ژانویه (۲۰ دی) به ۱۰ مارس (۱۹ اسفند) تغییر کرده است. کوبایاشی گفته است کسانی که تا این تاریخ اقدام به ثبت‌نام برای دریافت وجوه خود نکنند، ممکن است دیگر قادر به دریافت طلب خود نبوده یا اینکه مجبور به ارائه مدارکی به دفتر مرکزی این صرافی شوند.