بیانیه‌ای در ۷ فوریه (۱۸ بهمن)، از سوی بخش بازرسی کمیسیون بورس آمریکا‌ منتشر شده است که اولویت‌های این کمیسیون را در سال ۲۰۲۳ تشریح کرده و گفته است که کارگزاری‌های ارزهای دیجیتال و مشاوران سرمایه‌گذاری در این زمینه، امسال تحت‌نظارت دقیق کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا قرار خواهند گرفت و باید در هنگام ارائه، فروش یا مشاوره‌دادن در زمینه دارایی‌های دیجیتال دقت بیشتری به‌کار گیرند.