روز: فروردین 26, 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

حزب کمونیست چین در پی توسعه NFT

بازوی آنلاین People’s Daily گفت که با شرکت دولتی China Arts and Entertainment Group برای توسعه توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) با موضوع نقاشی‌های سنتی و مدرن چینی همکاری