روز: شهریور 1, 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

  رمزارز کاردانو(ADA) در پی اینکه ایجاد کف های نوسانی 19 ژوئن(29 خرداد) ، نقدینگی موجود در زیر کف نوسان 0.435 دلاری  را  جمع‌آوری کرد