برچسب: macd

شاخص های MACD و RSI چه تفاوتی دارند؟

شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) و شاخص مقاومت نسبی (RSI) دو شاخص حرکت محبوب هستند که توسط تحلیلگران تکنیکال و معامله گران روز استفاده می شود. در حالی که هر دو سیگنال هایی را به معامله گران ارائه می دهند ، اما عملکرد آنها متفاوت است.  تفاوت اصلی بین آنها این است که هر کدام برای اندازه گیری طراحی شده اند. نکات کلیدی MACD و RSI هر دو شاخص های تکنیکال مشهوری هستند که حرکت قیمت سهام، ارز یا سایر دارایی ها را ردیابی می کنند. MACD با کسر EMA دوره 26 از EMA 12 دوره محاسبه می شود و هنگام عبور از خط سیگنال خود (برای خرید) یا پایین تر (برای فروش) سیگنال های تکنیکال را تحریک می کند. RSI حرکت صعودی و نزولی نمودار شده در برابر نمودار قیمت یک دارایی را مقایسه می