دسته‌بندی: اخبار

امیدهای وب 3 در ژاپن تقویت شد

پس از اینکه نخست وزیر ژاپن، وزیر جدیدی را مسئول امور دیجیتال منصوب کرد، امیدها در ژاپن زیاد است که دولت توسعه Web3 را در