جایزه سه میلیون تومانی
جایزه یک میلیون تومانی
جایزه 500 هزار تومانی
جایزه 300 هزارتومانی
20 درصد تخفیف ثبت نام دوره
50 درصد تخفیف ثبت نام دوره
اشتراک رایگان زرین سیگنال
پوچ
شانست رو امتحان کن و جایزه میلیونی ببر!

گردونه رو بچرخون و شانست رو امتحان کن