توضیحاتی پیرامون ارزش طولانی بازار

اشتراک گذاری مطلب:

لینک کوتاه مطلب:

ارزش طولانی بازار ، ارزش کل گروهی از دارایی است که در یک حساب نقدی یا مارجین در یک بروکر نگهداری می شود. ارزش بازار طولانی با استفاده از قیمت بسته شدن روز معاملات قبلی هر دارایی در حساب محاسبه می شود ، اگرچه در بازار نقدینگی ، ارزش بازار فعلی دارایی منفرد در زمان واقعی در دسترس است.

ارزش طولانی بازار را می توان در مقابل ارزش بازار کوتاه قرار داد که ارزش کل موقعیت های خالص کوتاه است.

نکات کلیدی
ارزش بازار طولانی ارزش خالص تمام موقعیت های طولانی را که توسط یک سرمایه گذار یا تریدر نگهداری می شود ، نشان می دهد ، همانطور که توسط بروکر آنها محاسبه می شود.
این شامل اکثر کلاسهای دارایی متعارف است که در حسابهای نقدی و مارجین برگزار می شود ، اما ممکن است برخی دارایی ها یا مشتقات غیر سنتی یا عجیب و غریب را حذف کند.
ارزش طولانی بازار امروز می تواند در زمان واقعی محاسبه شود و به طور معمول بر اساس تغییرات قیمت های بسته شده روز گذشته است.
درک ارزش بازار طولانی
اگر یک سرمایه گذار موقعیت های طولانی داشته باشد ، به این معنی است که آنها آن دارایی را خریداری و مالک آن شده اند. موقعیتهای طولانی با افزایش قیمت بازار این دارایی ها ، ارزش خود را افزایش می دهند.

در مقابل ، اگر سرمایه گذار موقعیت های کوتاهی داشته باشد ، به این معنی است که سرمایه گذار برای فروش دارایی خود را قرض گرفته است و این دارایی را به شخص دیگری بدهکار است ، امیدوار است که از کاهش قیمت در بازار سود ببرد. به طور خلاصه ، یک موقعیت “طولانی” زمانی را که یک سرمایه گذار دارای یک دارایی است توصیف می کند و در صورت افزایش قیمت دارایی ، سود کسب خواهد کرد (به عنوان مثال ، خرید کم ، فروش بالا). در حالی که موقعیت “کوتاه” اصطلاح مالی است که هنگام “فروش” دارایی استفاده می شود، بدون اینکه صاحب آن باشد.

یک سرمایه گذار می تواند با قرض گرفتن وثیقه از دارنده دیگر ، دارایی را “کوتاه” کند ، بعداً دارایی را برای بستن موقعیت (خرید بالا ،خرید کم) خریداری کند.

ارزش های طولانی بازار که توسط بروکرها محاسبه می شود شامل موقعیت های طولانی در بین متداول ترین وسایل نقلیه سرمایه گذاری است ، اما اغلب دارایی در کاغذهای تجاری ، گزینه ها ، سنوات و برخی از فلزات گرانبها را حذف می کند. اگرچه از گزینه ها و ابزارهای مشابه به طور منظم در مدیریت پروتکل ها استفاده می شود ، اما آنها دارایی استاندارد برای استفاده با حساب های مارجین نیستند.

امروز ، ارزش بازار می تواند در زمان واقعی محاسبه شود و به همین ترتیب در وب سایت یک بروکر یا بستر معاملات آنلاین نمایشداده شود. برخی از برنامه های مالی همچنان از روزهای گذشته مانده به عنوان ارزش طولانی بازار فعلی پروتکل ها استفاده می کنند. کنوانسیون حکم می کند که اگر قیمت پایانی قبلی برای دارایی معین موجود نباشد تا در محاسبه لحاظ شود ، می توان از ارزیابی شخص ثالث یا قیمت پیشنهاد قبلی استفاده کرد.

ارزش بازار طولانی و مارجین
حساب مارجین یک حساب کارگزاری است که در آن کارگزار به مشتری وجه نقد (معروف به مارجین) را که برای خرید دارایی استفاده می شود ، وام می دهد. وام توسط دارایی و پول نقد موجود در حساب وثیقه می شود. از آنجا که مشتری به جای سرمایه شخصی خود با پول بروکر سرمایه گذاری می کند ، مشتری از اهرم فشار برای افزایش سود و زیان استفاده می کند.

وقتی دارایی در یک حساب مارجین نگهداری می شود ، و یک سرمایه گذار پول یک بروکر را برای خرید حتی بیشتر از مارجین وام میگیرد ، ارزش بازار طولانی توسط بروکر برای نظارت بر وضعیت نقدی یا حقوق صاحبان حساب استفاده می شود. اگر مانده دارایی یک حساب شروع به لغزش کند ، زیرا موقعیت های طولانی مدت ارزش خود را از دست می دهند ، یک بروکر برای پر کردن ارزش ویژه خود ،یک کال مارجین صادر می کند. اگر کال مارجین برآورده نشود ، ممکن است بروکر مجبور به تسویه حساب های حساب شود.