روز: فروردین 6, 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

حمایت صرافی Crypto.com از اوکراین

صرافی Crypto.com قصد دارد از زمان تبلیغات خود، در نود و چهارمین دوره جوایز اسکار در روز یکشنبه برای پخش یک برنامه تلویزیونی، در مورد