روز: فروردین 18, 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

حزب کمونیست چین می خواهد NFT ها را قانونگذاری کند

روزنامه اکونومیک دیلی(Economic Daily)، سخنگوی حزب کمونیست چین، خواستار مقررات سخت‌گیرانه‌تر «کلکسیونی‌های دیجیتال» شد، زیرا سرمایه‌گذاران به سفته‌بازی در توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) ادامه می‌دهند.