روز: اردیبهشت 5, 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

یوان دیجیتال در بازی های آسیایی هانگژو

آمادگی برای نشان دادن قابلیت‌های یوان دیجیتال در بازی‌های آسیایی، از آوریل تا آگوست(اردیبهشت تا مرداد) اولویت دارد. چین می‌خواهد یوان دیجیتال را در بازی‌های