جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

روز: اسفند 13, 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

استخراج ابری (Cloud Mining) چسیت؟

همانطور که می‌دانید برخی از رمزارز‌ها از مکانیزم اجماع اثبات کار (POW) استفاده می‌کنند و قابل استخراج یا mineable هستند، در نتیجه داوطلب‌ها می‌توانند با